Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c11/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 11/1980
Platnost od 18.04.1980
Účinnost od 01.09.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 47 a 49 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos ze dne 27. 3. 1979 čj. ČIL-482-20. 3. 1979, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za léčivé a za přírodní minerální vody stolní.

Za přírodní léčivé zdroje a za přírodní minerální vody stolní se prohlašují přírodní zdroje minerálních vod nadházející se na katastrálních územích Janské Lázně, Luhačovice, Poděbrady, Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart, Konstantinovy Lázně, Vratislavice, Ondrášov a Ostrava, které budou využívány k účelům léčebně preventivní péče a pro účely zřídelní v organizacích Čs. státních lázní a zřídel, generálního ředitelství pro ČSR, Praha.

Tímto výnosem se dále stanoví názvy jednotlivých přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod stolních, jejich klasifikace a ochrana.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1979. Je uveřejněn pod č. 1 v částce 1/1980 Věstníku MZ ČSR a je možno do něj nahlédnout v Českém inspektorátu lázní a zřídel ministerstva zdravotnictví ČSR, v odborech zdravotnictví a odborech sociálních věcí a zdravotnictví krajských a okresních národních výborů a u příslušných krajských a okresních hygieniků.

Zrušuje se § 1 písm. ch) výnosu č. 1/1980 Věst. MZ ČSR, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní, reg. v částce 11/1980 Sb., jímž byl prohlášen přírodní léčivý zdroj Ctirad (vrt NP 778) na katastrálním území obce Ostrava.

Přesunout nahoru