Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c11/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 11/1980
Platnost od 18.04.1980
Účinnost od 01.03.1980
Zrušeno k 01.01.1998 (261/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 150 odst. 2 a § 167 odst. 2 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníku státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 7. února 1980, čj. 242-1484-24. 9. 1979, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám a matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým.

Výnos se vztahuje na organizace řízené ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a na organizace a zařízení sociální péče řízené a spravované národními výbory.

Zrušuje se: výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 12. 3. 1969, čj. XIV/1-1484-10 3.1969, kterým byly vydány seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám a mladistvým uveřejněný ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky v částce 5/1969 (reg. ve Sbírce zákonů částce 27/1969).

Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1. března 1980, bude uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, částka 3/1980 řada B a lze do něj nahlédnout na okresních národních výborech - odborech sociálních věcí a zdravotnictví.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a Českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 30. 7. 1986 čj. 431-1111-25.7.1986, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 7. 2. 1980 čj. 242-1484-24.9.1979, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám a matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1986 a je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, řada B, částka 5/1986. Lze do něj nahlédnout v odborech sociálních věcí a zdravotnictví okresních národních výborů.

Přesunout nahoru