Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c11/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 11/1980
Platnost od 18.04.1980
Účinnost od 01.01.1980
Zrušeno k 30.05.1988 (o3/c16/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo paliv a energetiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos ze dne 19. února 1980 č. 1/80 o poskytování deputátního uhlí a dřiví pracovníků, kteří se stali trvale nezpůsobilými k dosavadní práci v podzemí hlubinných uhelných a lignitových dolů.

Tímto výnosem se upravuje poskytováni deputátního uhlí a dřiví pracovníkům, kteří byli převedeni na jinou práci na povrchu dolu nebo uvolněni do jiné organizace z důvodů uvedených v § 1 odst. 1 vyhl. č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů.

Zrušuje se § 3 odst. 8 poslední věta výnosu býv. ministerstva hornictví ze dne 1. dubna 1967 č. 8 o deputátním uhlí a dříví v uhelném průmyslu.

Vynos nabyl účinnosti dnem vydání a postupuje se podle něj od 1. ledna 1980; je uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva paliv a energetiky č. 1, ročník 1980 a lze do něj nahlédnout na generálních ředitelstvích koncernů uhelného průmyslu.

Federální ministerstvo paliv a energetiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 11 ze dne 31. prosince 1982, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 1/1980 o poskytování deputátního uhlí a dříví pracovníkům, kteří se stali trvale nezpůsobilými k dosavadní práci v podzemí hlubinných uhelných a lignitových dolů. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1983. Je uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva paliv a energetiky č. 4/1982 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu paliv a energetiky a na generálních ředitelstvích koncernů uhelného průmyslu.

Přesunout nahoru