Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c11/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 11/1980
Platnost od 18.04.1980
Účinnost od 01.01.1980
Zrušeno k 08.08.1995 (161/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle ustanovení § 206 odst. 2 zákoníku práce po dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věci předpis „Vyšetřování a odškodňování úrazů a nemocí z povolání“, evid. zn. Všeob-P-21(práv ).

Předpis upravuje provádění ustanovení § 190-203 zákoníku práce, postup při poskytování jednorázového mimořádného odškodnění rizikových úrazů a při poskytování finančního přispěvku ke zmírnění škody vzniklé poškozením zdraví. Vztahuje se na vojáky v činné službě, žáky vojenských škol, posluchače vojenských kateder civilních vysokých škol při jejich soustředění u vojsk, na osoby povolané k osobním úkonům pro potřeby ozbrojených sil a na pozůstalé po těchto osobách.

Předpis nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1980. Tímto dnem pozbývá platnosti předpis Vyšetřování a odškodňování úrazů a nemocí vojáků z povoláni“ evid. zn Všeob-6-1, registrovaný v částce 42/1969 Sb.

Do předpisu lze nahlédnout u místních vojenských správ.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo podle § 206 odst. 2 zákoníku práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí doplněk k předpisu „Vyšetřování a odškodňování úrazů a nemocí z povolání“, ev. zn. Všeob-P-21(práv.) (reg. v částce 11/1980 Sb.). Doplňkem se mění a doplňují ustanovení předpisu v návaznosti na změny vyplývající ze zákona č. 188/1988 Sb. a právních předpisů souvisejících; zvyšují se částky finančního příspěvku přiznávaného ke zmírnění škody vzniklé poškozením zdraví ve zvláštních případech. Doplněk nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1989. Byl vydán rozkazem ministra národní obrany ČSSR č. 23/1989 ze dne 23. října 1989 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany a u místních vojenských správ.

Přesunout nahoru