Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 98/1980 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči

Částka 24/1980
Platnost od 08.08.1980
Účinnost od 01.09.1980
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

98

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky

ze dne 1. července 1980

o změně vyhlášky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky stanoví podle § 22 odst. 2 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány:


Čl. I

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči, se mění takto:

§ 6 odst. 1 zní:

"(1) Pěstounovi, který vykonává pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních pro výkon pěstounské péče, poskytuje okresní národní výbor odměnu za výkon pěstounské péče a za práce spojené s péčí o svěřené děti v rozpětí od 1 550 do 2 150 Kčs měsíčně při péči nejvýše o čtyři děti a v rozpětí od 1 950 Kčs do 2 450 Kčs měsíčně při péči o pět a více dětí. Do péče jednoho pěstouna nemá být svěřeno více než osm dětí. Při určení výše odměny přihlíží okresní národní výbor zejména k počtu dětí, k jejich věku, zdravotnímu stavu a duševní úrovni. V případě, že tělesný, duševní nebo sociální vývoj dítěte je narušen tak, že vyžaduje mimořádnou individuální péči a výchovu svěřeného dítěte (např. následky psychické deprivace, drobné mozkové dysfunkce, smyslové vady a chronická onemocnění), zvýší okresní národní výbor stanovenou odměnu až o 350 Kčs měsíčně.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1980.


Ministr:

Dr. Hamerník v. r.

Přesunout nahoru