Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 91/1980 Sb.Vyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v socialistických organizacích

Částka 23/1980
Platnost od 30.07.1980
Účinnost od 01.01.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

91

VYHLÁŠKA

Předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí

ze dne 30. června 1980,

kterou se mění vyhláška č. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v socialistických organizacích

Předseda Státní banky československé podle § 7 odst. 5 písm.f) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, a federální ministerstvo financí v dohodě s Federálním statistickým úřadem podle § 35 odst. 3 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, stanoví:


Čl. I

Vyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí č. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v socialistických organizacích, se mění takto:

1. V § 4 odst. 1, v § 5 odst. 1 a v § 11 odst. 3 se vypouštějí slova "(příloha č. 3)".

2. Zrušuje se příloha č. 3. 1)


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Předseda

Státní banky československé:

Ing. Potáč v. r.

Ministr financí ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vzory formulářů pro provádění pokladních operací vyhlásí Federální statistický úřad a federální ministerstvo financí jako součást vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů stanovených pro oblast "finanční operace" ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů a ve Finančním zpravodaji (§ 4 odst. 2 vyhlášky Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí č. 78/1977 Sb., o zavádění sjednocených vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů v informační soustavě organizací).

Přesunout nahoru