Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 79/1980 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška Nejvyššího úřadu cenového č. 1392/1946 Ú. l. I. o úplatách při provozování hudby

Částka 20/1980
Platnost od 01.07.1980
Účinnost od 01.08.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

79

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury České socialistické republiky

ze dne 17. června 1980,

kterou se zrušuje vyhláška Nejvyššího úřadu cenového č. 1392/1946 Ú. l. I., o úplatách při provozování hudby

Ministerstvo kultury České socialistické republiky stanoví podle § 43 odst. 2) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev v dohodě s příslušnými ústředními orgány federace a republiky:


§ 1

Ustanovení vyhlášky č. 1392/1946 Ú. l. I., o úplatách při provozování hudby, která jsou dosud v platnosti, 1) se zrušují.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1980.


Ministr:

Doc. Dr. Klusák CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška pozbyla platnosti pro hudebníky z povolání výnosem býv. MŠK ze dne 1. 6. 1960, čj. 20 886/60 E I/2 (reg. v částce č. 15/1962 a ve vyhlášce č. 129/1967 Sb., pol. XII/131).

Přesunout nahoru