Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 74/1980 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží

Částka 20/1980
Platnost od 01.07.1980
Účinnost od 01.07.1980
Zrušeno k 01.01.1989 (228/1988 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

74

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 26. června 1980,

kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 41 odst. 1 celního zákona č. 44/1974 Sb.:


§ 1

Z obchodního zboží se vyměřuje clo podle sazeb a měřítek stanovených celním sazebníkem obchodního zboží uvedeným v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Zrušuje se

1. vládní nařízení č. 32/1947 Sb., o úpravě všeobecného celního sazebníku, ve znění pozdějších předpisů;

2. vládní nařízení č. 258/1949 Sb., o úpravě vysvětlivek k celnímu sazebníku, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka: celní sazebník obchodního zboží se uveřejňuje jako samostatná příloha Sbírky zákonů.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1980.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

Poznámka: celní sazebník obchodního zboží se uveřejňuje jako samostatná píloha Sbírky zákonů.

Přesunout nahoru