Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 7/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí č. 44/1970 Sb.

Částka 2/1980
Platnost od 04.02.1980
Účinnost od 01.03.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

7

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva zahraničních věcí

ze dne 28. prosince 1979,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí č. 44/1970 Sb.

Federální ministerstvo vnitra a federální ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 7 zákona č. 63/1965 Sb., o cestovních dokladech:


Čl. I

Vyhláška č. 44/1970 Sb. ve znění vyhlášky č. 142/1971 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. v § 3 se vypouštějí odstavce 2 a 3; dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

2. § 6 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) K cestám a k pobytu v Bulharské lidové republice, Maďarské lidové republice, Mongolské lidové republice, Německé demokratické republice, Polské lidové republice, Rumunské socialistické republice a Svazu sovětských socialistických republik nemusí být pas opatřen výjezdní doložkou.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1980.


Ministr zahraničních věcí ČSSR:

Ing. Chňoupek v. r.

Ministr vnitra ČSSR:

Doc. Dr. Obzina CSc. v. r.

Přesunout nahoru