Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 66/1980 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení

Částka 17/1980
Platnost od 12.06.1980
Účinnost od 01.07.1980
Zrušeno k 01.01.1996 (312/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

66

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky

ze dne 16. května 1980,

kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení

Ministr spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 152 odst. 3 a § 153 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v úplném znění vyhlášeném pod č. 148/1973 Sb.:


§ 1

Paušální částka nákladů trestního řízení, jež nese stát, uvedený v § 152 odst. 1 písm. c) a § 153 odst. 1 trestního řádu, činí

a) v trestním řízení, v němž došlo k vydání trestního příkazu, který zůstal v právní moci, 500 Kčs,

b) v ostatních trestních řízeních,

1. nebyl-li přibrán znalec, 800 Kčs,

2. byl-li přibrán znalec z jiného oboru než psychiatrie, 1 200 Kčs, 1)

3. byli-li přibráni znalci psychiatři, 1 800 Kčs. 1)


§ 2

(1) Zrušuje se vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky č. 61/1970 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení.

(2) Ustanovení § 1 se nevztahuje na náklady trestních řízení pravomocně skončených do 30. června 1980.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1980.


Ministr:

JUDr. Němec v. r.

Poznámky pod čarou

1) Přibráním znalce se rozumí i vyžádání posudku od státního orgánu nebo státního ústavu podle § 110 trestního řádu, nikoliv však jeho odborného vyjádření podle § 105 odstavce 1 druhé věty trestního řádu.

Přesunout nahoru