Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 58/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se stanoví další osvobození silniční dopravy pro cizí potřeby od povolení

Částka 17/1980
Platnost od 12.06.1980
Účinnost od 01.07.1980
Zrušeno k 01.05.1990 (118/1990 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

58

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 6. května 1980,

kterou se stanoví další osvobození silniční dopravy pro cizí potřeby od povolení

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 57 odst. 1 k provedení § 26 odst. 1 písm. n) zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství:


§ 1

Nákladní silniční dopravu pro cizí potřeby lze provádět bez povolení, jde-li o dopravu

a) prováděnou soustředěným vozovým parkem pro organizace, které dopravní prostředky do něho soustředily, 1)

b) zprostředkovanou organizací, která z pověření krajského národního výboru organizuje využití dočasně volných kapacit závodové dopravy na určeném území,

c) prováděnou pro organizaci uvedenou v ustanovení písmena b) na základě smlouvy o využívání dočasně volných kapacit závodové dopravy.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1980.


Ministr:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 360a odst. 1 až 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění uveřejněném pod č. 37/1971 Sb.

Přesunout nahoru