Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/1980 Sb.Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem o doplnění vyhlášky Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy

Částka 13/1980
Platnost od 30.04.1980
Účinnost od 30.04.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

49

VYHLÁŠKA

Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem

ze dne 18. září 1979

o doplnění vyhlášky Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy

Plenární zasedání Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L. podle ustanovení § 39 odst. 2 písm. j) zákona o národních výborech č. 69/1967 Sb., v úplném znění uveřejněném pod č. 28/1972 Sb., se usneslo na této vyhlášce:


Čl. I

Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy, se doplňuje takto:

V § 1 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

"5. Výkonem vodohospodářské agendy v rozsahu § 3 odst. 2 písm. a), c), d), f) zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, tyto národní výbory:

v okrese Chomutov:

městské národní výbory Chomutov a Kadaň.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vydání.


Tajemník:

JUDr. Rejna v. r.

Předseda:

RNDr. Šlapák v. r.

Přesunout nahoru