Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 43/1980 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád

Částka 12/1980
Platnost od 24.04.1980
Účinnost od 24.04.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43

ZÁKON

ze dne 10. dubna 1980,

kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. Izrušeno

Čl. II

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb. a zákona č. 29/1978 Sb. se mění a doplňuje takto:

1.V § 2 odst. 3 se na konci připojují slova "nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy.".

2.V hlavě dvacáté čtvrté se za oddíl třetí vkládá oddíl čtvrtý, který včetně nadpisu zní:

"Oddíl čtvrtý

Rozhodování podle mezinárodních smluv

§ 384a

Jestliže je podle vyhlášené mezinárodní smlouvy třeba rozhodnout o výkonu trestního rozsudku cizího státu, soud rozhoduje ve veřejném zasedání rozsudkem. Řízení koná soud příslušný podle § 14 až 19.".


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru