Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 41/1980 Sb.Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášek č. 17/1973 Sb. a č. 60/1977 Sb.

Částka 11/1980
Platnost od 18.04.1980
Účinnost od 18.04.1980
Zrušeno k 01.01.1985 (91/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

41

VYHLÁŠKA

Ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky

ze dne 1. dubna 1980,

kterou se mění vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášek č. 17/1973 Sb. a č. 60/1977 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 70 odst. 1 ve vztahu k § 71 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a podle § 195 trestního zákona č. 140/1961 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášek č. 17/1973 Sb. a č. 60/1977 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 písm. a) a b) se vypouští slovo "neštovicím".

2. § 10 se vypouští.

3. V § 12 se v první větě vypouští slovo "neštovicemi" a ve druhé větě se vypouštějí slova "a proti neštovicím ve tříletých lhůtách".

4. V § 13 se vypouští část odst. 1 počínaje slovem "neštovicím" až ke slovům "osobami přicházejícími ze zahraničí,".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr spravedlnosti ČSR:

JUDr. Němec v. r.

Ministr zdravotnictví ČSR:

Prof. MUDr. Prokopec CSc. v. r.

Přesunout nahoru