Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 34/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobém obchodním protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou

Částka 8/1980
Platnost od 26.03.1980
Účinnost od 01.01.1980
Zrušeno k 01.01.1983
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 31. ledna 1980

o Dlouhodobém obchodním protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou

Dne 3. září 1979 byl v Ankaře podepsán Dlouhodobý obchodní protokol mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou. Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 7 dnem 1. ledna 1980 a bude platit do 31. prosince 1982.

Český překlad textu Dlouhodobého obchodního protokolu se vyhlašuje současně.

Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

DLOUHODOBÝ OBCHODNÍ PROTOKOL

mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Turecké republiky

v duchu přátelských vztahů, které existují mezi oběma zeměmi,

přející si dlouhodobý rozvoj výměny zboží na vyrovnaném základě v rámci obchodní dohody, která byla podepsána dne 29. srpna 1975,

se dohodly následovně:

Článek 1

Obě strany budou podporovat všemi prostředky, které mají k dispozici, stálý růst a diversifikaci obchodní výměny mezi oběma zeměmi v zájmu dosažení ročního vzájemného obratu ve výměně zboží ve výši 200 miliónů US dolarů do 31. prosince 1982.

Článek 2

Výměna zboží mezi oběma zeměmi bude prováděna v souhlase s obchodní dohodou uzavřenou mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou, podepsanou dne 29. srpna 1975 v Ankaře.

Položky zboží určeného k obchodní výměně jsou uvedeny v listině "A" - československý export do Turecké republiky a v listině "B" - turecký export do Československé socialistické republiky.

Tyto seznamy zboží mají indikativní charakter a mohou být vyměňovány i položky, které nejsou uvedeny v těchto listinách.

Článek 3

Během jednání smíšené komise, která se uskuteční ve smyslu existující obchodní dohody ze dne 29. srpna 1975, bude prověřeno plnění indikativních listin "A" a "B" uvedených v článku 2 a výše uvedené indikativní listiny mohou být změněny nebo rozšířeny vzájemnou dohodou obou stran.

Článek 4

Obě strany podniknou potřebná opatření k dosažení vyrovnané a zvyšující se úrovně obchodu s dlouhodobou perspektivou.

Obě strany budou podporovat zainteresované společnosti a organizace ve svých zemích k uzavírání kontraktů a nebo dohod pro dodávky zboží a položek uvedených ve shora zmíněných listinách.

Článek 5

Příslušné autority v obou zemích budou příznivě posuzovat žádosti o vydání dovozních nebo vývozních licencí pro zboží, které má být vyměňováno v souladu s platnými zákony, pravidly a předpisy, které jsou platné v každé zemi.

Článek 6

Výměna zboží a položek uvedených v příloze tohoto protokolu bude probíhat na základě komerčních podmínek a běžných cen, které jsou platné na mezinárodních trzích .

Článek 7

Tento protokol vstoupí v platnost dnem 1. ledna 1980 a bude platit do 31. prosince 1982.

Podepsáno v Ankaře dne 3. září 1979 ve dvou originálech v anglickém jazyce, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za československou vládu:

Andrej Barčák v. r.

ministr zahraničního obchodu

Za tureckou vládu:

Teoman Köprülüler v. r.

ministr obchodu

LISTINA "A"

Indikativní listina položek, které mohou být vyváženy z Československé socialistické republiky do Turecké republiky

- organické a neorganické chemikálie

- chemické výrobky a odpovídající suroviny

- PVC

- polyethylen

- polypropylen

- výrobky z polymerů a kopolymerů

- ostatní chemické výrobky

- farmaceutické výrobky a odpovídající suroviny

- lékařská zařízení a přístroje

- umělá hnojiva a odpovídající suroviny

- syntetická a organická barviva

- plastikové suroviny a polotovary

- buničina

- fotografický papír

- novinový papír a ostatní druhy papíru

- koks (metalurgický)

- uhlíkové výrobky pro elektrické účely

- železářské a ocelářské výrobky

- kuličková a válečková ložiska

- komponenty pro motorová vozidla

- komponenty pro elektronický průmysl

- elektrické stroje , přístroje a komponenty

- stroje a zařízení pro důlní průmysl

- stroje a strojní zařízení a jejich náhradní díly pro obráběcí stroje, dieselmotory, dieselagregáty, kompresory, textilní stroje a podobně

- kompletní zařízení investičního charakteru včetně náhradních dílů, které se vztahují k projektům.

LISTINA "B"

Indikativní listina položek, které mohou být vyváženy z Turecké republiky do Československé socialistické republiky

- brambory

- cizrna

- čočky

- cibule

- česnek

- citrusové plody

- hrozinky

- sušené fíky

- lískové ořechy

- bobkový list

- tabák

- alkoholické nápoje

- čerstvé ovoce a zelenina

- ovocné šťávy a koncentráty

- čaj

- růžový olej

- džemy, marmelády a podobně

- konzervovaná zelenina

- potravinářské výrobky

- prázdné makovice

- sintrovaný magnezit

- kolemanit

- chromová ruda a koncentráty

- ferro-chrom

- kyselina boritá

- baryt

- sodium borates

- bauxit

- hliníkové desky a fólie

- karbid vápníku

- bentonit

- borax dekahydrát

- borax pentahydrát

- tinkal

- perlit

- bavlna

- bavlněná příze

- mohér

- bavlněný textil

- hotové oděvy

- kožené oděvy

- pletené oděvy

- ručníky

- přikrývky

- vlněné výrobky

- samet a podobně

- ručně vyráběné koberce

- strojově vyráběné koberce

- kosmetika

- sanitární zařízení

- dlaždice a obkládačky

- keramické obkládačky

- plastikové barvy

- atomizéry

- pulverizéry

- domy z prefabrikátů

- materiál pro konstrukce

- elektrické stroje a zařízení

- motorové pumpy

- vzduchové a plynové kompresory

- ruční nářadí

- zámky a visací zámky

- radiátory pro ústřední topení

- chladničky

- pračky

- brzdová obložení

- kabely

- průmyslové pryžové výrobky

- chemické výrobky

- ostatní.

Přesunout nahoru