Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 24/1980 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb., č. 54/1972 Sb. a č. 70/1978 Sb.

Částka 5/1980
Platnost od 04.03.1980
Účinnost od 01.09.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

24

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 6. prosince 1979,

kterou se doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb., č. 54/1972 Sb. a č. 70/1978 Sb.

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), a podle § 5 odst. 4 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ostatními zúčastněnými ústředními orgány a Českou odborovou radou:


Čl. I

Vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb., č. 54/1972 Sb. a č. 70/1978 Sb., se doplňuje takto:

V příloze č. 1 části II (učební obory a podmínky pro výchovu učňů) se na konci připojuje text tohoto znění:

Kód NázevUrčeno pro hochy H, dívky DStručný popis učebního oboruUčební obor zaveden odDélka přípravy v učebním oboru pro mládež, která ukončila vzdělávání na zákl. dev. škole
Celkem
rokůměsícůz toho délka přípravného období (měsíců)
1 2 3 4 5 6 7 8
01 Seřizováni, řízení a obsluha výrobních strojů a zařízení
01-55-2 Hlubinné dobýváni H Jednoduché práce při dobývání uhlí a lupků a při ražení a v údržbě důlních děl v hlubinných dolech. Práce spojené s důlní dopravou,důlními mechanismy. Provádění jednoduchých zámečnických a údržbářských prací v dolech. 1. 9.1980 2 4 22
01-56-2 Povrchové dobývání H Práce při stavbě a údržbě pasových dopravníků, obsluha strojních zařízení, výklopníků,vrátků, strojních zařízení lanovek, obsluha zařízení v technologickém procesu povrchové těžby hornin, práce v úpravnách, obsluha protipožární techniky. 1. 9.1980 2 4 22
02. 03 Hutnictví, strojírenství a ostatní kovodělná výroba
02 61 2 Hutní výroba H, D Jednoduché práce spojené s přípravou surovin a výrobou železa a oceli. Obsluha jednoúčelových strojů a zařízení.Jednoduché práce při úpravě a zpracování vysokopecních a ocelářských produktů. Jednoduché práce při přípravě surovin pro výrobu neželezných kovů a práškové metalurgie. Kontrola a třídění výrobků ze slinutých karbidů. Jednoduché práce spojené s tvářením. Jednoduché práce ve slévárně a lisovně. Obsluha jednoúčelových strojů pro sériovou a hromadnou výrobu spojovacích součástí, lan, pružin,elektrod atd. Sestavování řetězových souprav, tvarování a svařování řetězových článků.Skaní kovových drátů a pletení kovového pletiva. Strojní kování na lisech a bucharech, obsluha kovářských pecí. Obsluha lisů při výrobě strojních součástí z jemných plechů a tenkých materiálů. 1.9. 1980 2 4 22
03-81-2Provoz energetických výrobenHObsluha a běžná údržba výroben zauhlovacích zařízení, pásových dopravníků, násypek, odsávačů,jednoduchých chemických úpraven vody, napájecích mazutových,parovodních a bagrovacích stanic,parních kotlů, turbosoustrojí a strojních zařízení vtokových objektů.1. 9.19802422
03-82-2Stavba rozvodných zařízeníHJednoduché práce v provozu, zařízení montáži, údržbě a v revizních rozvodných energetických zařízeních, v opravnách transformátorů,provozech.1. 9.19802422
03-84-2Obsluha stavebních strojůHŘízení, obsluha a údržba strojů různých pracovních strojů a zařízení na stavbách všeho druhu. Spolupráce při opravách a provozu strojů a zařízení včetně práce s účelovými stabilními a pojízdnými stroji.1. 9.19812422
03-85-2Strojírenská výroba se zaměřením pro Jednoduché práce při strojním obrábění i ručním zpracováni kovů. Sestavování jednoduchých strojních součástí a celků. Povrchová úprava kovů lakováním a smaltováním porcelánovými i kovovými smalty včetně vypalování a dekorace obtisky. Výroba jednoduchých forem a jader, ruční odléváni a úprava odlitků.1. 9.19802422
01 obráběni kovů H, D
02 výrobu strojů a zařízení H, D
03 povrchovou úpravu H, D
04 slévárny H
04 Elektrotechnika, doprava, pošty a telekomunikace
04-87-2Spojový provozH, DObsluha telefonní ústředny popř. závodního rozhlasu.Přijímání a odesílání telegramů a dálnopisných zpráv. Obsluha a provozní údržba dálnopisných zařízení. Evidence meziměstských hovorů. Jednoduché práce v provozu pošty a PNS včetně doručovací služby.1. 9.19812422
04-88-2Elektrotechnická výrobaH, DJednoduché práce ve výrobě elektrotechnických materiálů,součástí a elektrotechnických zařízení. Výroba akumulátorů všeho druhu včetně sestavován a zapojování. Příprava materiálu pro výrobu elektrouhlíků, jejich výroba a sestavování. Obsluha strojů a zařízení v elektrotechnické výrobě.1. 9.19812422
04-89-2Spojové montáže a opravyH, DPřípravné práce při montáži telekomunikačních a kabelových sítí, slaboproudých rozvodů a anténních systémů (vrtání děr,roztáčení drátů, montáž reproduktorů,pokládání kabelů atd.). Přípravné práce při opravách telekomunikačních zařízení, výměna drátových forem,relé, cívek atd. Obsluha zesilovacích stanic a práce v mobilních retranslačních zařízeních televizních přenosů.1. 9.19812422
04- 91- 2Doprava se zaměřením pro Práce v dopravě a přepravě při údržbě, popřípadě při zajišťování technického provozu dopravních zařízení prostředků a strojních dopravních zařízení. Provádění jednoduchých prací při údržbě, montáži a opravách zabezpečovacích a sdělovacích zařízení v dopravě.1. 9.19812422
01 dopravu a přepravu H
02 sdělovací a zabezpečovací zařízeni H
05 Technická chemie silikátů
05-83-2Výroba optikyH, DJednoduché práce při výrobě optických dílců (čištění optických skel, lepení polotovarů do bločků atd.). Přebrušování výlisků čoček, hrubé a jemné broušení čočky.1. 9.19812422
05-84 2Keramická výrobaH, DObsluha strojního zařízení pro přípravu keramické suroviny při výrobě užitkové keramiky,keramických izolátorů a brousicích prostředků. Jednoduché činnosti při dohotovování keramických výrobků včetně povrchové úpravy a zdobení.1. 9.19812422
05-85 2Sklářská výroba se zaměřením proOdnášení skleněných výrobků se zaměřením pro od sklářské píšťaly a jejich ukládání do chladicí pece. Prvotní rafinace sklářských výrobků (roztočení, pukání ozdobné předměty atd.). Dotvarování výrobků a manipulace se sklářskými formami.Obsluha sklářských tažných strojů a nastavování odlamovacího zařízení při výrobě trub a trubiček. Montážní práce při výrobě izolačních dvojskel tmelení, příprava distančních rámečků atd.). Vrtání otvorů do skla, dekorace obtisky,pantografickým nebo gilošovacím strojem. Broušení hran, kalení a leštění plochého skla.Sestavování polotovarů na jednotlivé výrobky bižutérie a ozdobných předmětů včetně jednoduché dekorace a povrchové úpravy.1. 9.19812422
01 hutní výrobu skla H, D
02 zušlechťovaní skla H, D
03 bižutérii a ozdobné předměty H, D
05-89-2Výroba stavebních hmotH, DPráce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním surovin, polotovarů a výrobků cihlářské výroby,betonových výrobků, pórobetonů a stavebních dílců, hrubé keramiky a izolací.1. 9.19802422
06, 28, 29, 34 Technická chemie ostatní, potravinářství a polygrafie
06-82-2Polygrafická výroba se zaměřením pro Jednoduché činnosti v tiskárně při obsluze plochých i rotačních tiskových strojů a agregátů včetně ruční i mechanizované manipulace s materiálem a výrobky. Činnosti při obsluze knihařských strojů(klížení, lisování, snášení,řezání, vrtání, šití atd.).Rozmnožování všech druhů tiskopisů, technické a výkresové dokumentace na rozmnožovacích strojích.1. 3.19802422
01 tiskárny H, D
02 reprografii H, D
03 knihárny H, D
06-83-2Gumárenská a plastikářská výrobaH, DPříprava surovin pro gumárenskou a plastikářskou výrobu, obsluha jednoduchých strojů a zařízení a výroba jednoduchých výrobků lisováním plastů. Manipulace, balení a expedic; hotových výrobků.1. 9.19802422
06-85-2Chemická výroba se zaměřením pro Jednoduché činnosti spojené s chemicko technologickými operacemi probíhajícími v kapalné,tuhé a plynné fázi (čerpání,filtrace, odpařování, sušení,sublimace atd.). Obsluha jednostupňové destilace na zpracování polotovarů ropné výroby. Činnosti při zpracování chemických vláken, např.převíjení, soukání, tvarování,skaní atd.1. 3.19812422
01 obecnou chemii H, D
02 zpracování ropy H
03 chemická vlákna H, D
06-89-2Vodní hospodářstvíHJednoduché činnosti při mechanické, chemické a biochemické úpravě pitných,užitkových a odpadních vod,zjišťování poruch na trubní síti. Provádění a údržba břehových opevnění, pomocné práce při stavbě a údržbě malých objektů na tocích.1. 9.1981422
06-97-2Potravinářská výroba se zaměřením pro Jednoduché činnosti při obsluze mechanizačních zařízení a agregátů, poloautomatů a automatů. Přísuny, přesuny, třídění a úprava surovin i polotovarů k dalšímu technologickému zpracování.Manipulace, balení hotových výrobků včetně stáčení, popř. formování.1. 9.1980422
01 pivovary H, D
02 konzervárny a lihovary H, D
03 masnou výrobu H, D
04 cukrovinky H, D
05 pekárny H, D
06 mlékárny H, D
28-02-2Zpracování papíruH, DJednoduché práce při výrobě papírových obalů a jejich povrchové úpravě tiskem, sítotiskem nebo obtisky. Provádění činností při jednoduchých vazbách knih,výrobě sešitů a bloků a dalších výrobků.1.9.19812422
29-76-2Zpracování tabákuH, DZpracování tabákových surovin ručně nebo strojně na polotovary a hotové výrobky (doutníky, cigarety, cigaretové, lulkové a dýmkové tabáky atd).1. 9.19812422
34-94-2Výroba gramofonových desek a magnetofonových kazetH, DVýroba gramofonových desek z ozvučených předloh lisováním. Kontrola zvukového záznamu. Výroba neozvučených i ozvučených magnetonových kazet včetně videozáznamu.Výroba lisovacích nástrojů a lisovacího materiálu.1.9. 19812422
07 Textil a oděvnictví
07-85-2Výroba konfekceH, DKompletování konfekčních výrobků podle velikostních skupin, manipulace ve skladu s hotovými výrobky, metráží a podšívkovým materiálem.Jednoduché práce v průmyslové výrobě oděvů, prádla, technické konfekci a kloboučnické výrobě(našívání kapes, obrubování,přišívání knoflíků apod.) za použití jedno- i dvoujehlových šicích strojů.1.9.19802422
07-88-2Textilní výroba se zaměřením pro
01 přádelny
02 tkalcovny
03 pletárny
04 úpravny
H, DPříprava rozvolněné suroviny podle druhů textilních surovin,délky vláken, jemnosti a barvy suroviny. Příprava cívek. Praní vlny a příprava roztoků. Soukání a motání všech druhů příze. Skaní všech druhů příze na strojích.Převíjení, navíjení, odřezávání pletenin a netkaných textilií včetně manipulace a zakládání osnov do tkalcovských stavů. Odstraňování vad v plošných textiliích. Ruční vázání koberců všech druhů. Pletení jednoduchých polotovarů včetně manipulace. Síťování všech druhů síťařských výrobků. Jednoduché práce při úpravě textilií včetně přípravy roztoků.1. 9.19802422
08, 33 Zpracováni dřeva, výroba hudebních nástrojů, zpracování kůže a výroba obuvi
08-87-2Zpracování dřeva se zaměřením pro Manipulace se základní surovinou a provádění jednoduchých prací při úpravě dřevařských polotovarů a Základní práce při výrobě nábytku,průmyslových výrobků ze dřeva,stavebně truhlářských výrobků a konstrukcí. Sbíjení a sesazování dřevěných obalů a beden.Spoluobsluha strojního zařízení ve výrobě dýh a překližovaných výrobků. Základní práce při zhotovování čalouněného nábytku,čalounění dopravních prostředků a dekoratérství.1.9.19802422
01 dřevařskou a truhlářskou výrobu H
02 výrobu konstrukčních desek a překližek H, D
03 čalounickou výrobu H, D
08-88-2Košíkářská výrobaH, DPříprava a úprava vrbového proutí, příprava vrbových sazenic a montáž košikářských výrobků. Štípáni orobince, zhotovování jednoduchých výpletů a výrobků, např. nákupní tašky, rohože. Práce na ručních stavech.1.9.19812422
08-99-2Kožedělná výroba se zaměřením pro Práce při pásové výrobě obuvi, opracování dílců obuvi (lepidly, přibíjeni, zaklepávání atd.) a práce při montáži obuvi (čištění, klouzkování, lepení atd.). Zhotovování svršků obuvi (hlazení, kroužkování, kosení atd.). Práce při výrobě rukavic, kufrů a galantérie. Sešívání dílců kožešinových výrobků ručně nebo na šicích strojích.1.9.19812422
01 obuv H, D
02 koženou galantérii H, D
03 kožešnickou konfekci H, D
33-94-2Výroba hudebních nástrojůH, DZákladní práce ve výrobě hudebních nástrojů (obrábění, vrtání, povrchová úprava, montážní práce atd.) včetně manipulace a expedice výrobků.1.9.19812422
09 Stavebnictví a zeměměřictví
08-82-2Stavební výrobaHStavební práce spojené s přípravou směsí (malt, betonů, asfaltů atd.), s obsluhou různých jednoduchých stavebních strojů a za-řízení. Práce při stavbách dlážděných komunikací, silničního a železničního svršku nebo venkovních sítí. Dokončovací práce na stavbách. Příprava, montáž a demontáž lešení a konstrukcí, plošin a výtahů.1.9.19792422
45 Zemědělství a letní hospodářství
48-72-2Zemědělská výrobaH, DPříprava osiva, sadby, práce s ručním nářadím a na závěsných strojích při setí, vysazováni, ošetřování plodin v době vegetace a při sklizňových pracích. Manipulační práce při obsluze zemědělských strojů a zařízení. Úprava chmele při uskladňování, balení a expedici. Přípravy pozemků pro pěstování chmele včetně obsluhy strojního sklízecího zařízení. Jednoduché práce při opravách zemědělských strojů. Sklízení a zpracování rákosu včetně výroby hotových výrobků z rákosu. Jednoduché práce při těžbě a zpracování rašeliny a při výrobě humusových hnojiv včetně obsluhy strojů a výrobních linek Jednoduché práce při obsluze hospodářských zvířat.1.9.19802422
45-79-2Lesní výrobaH, DPráce v lesních školkách, při zalesňováni, při ošetřování a ochraně lesních kultur, práce při ochraně lesa, při sběru a ošetřování semen lesních dřevin. Základní práce při ručním obráběni dřeva.1.9.19812422
55 Zdravotnictví
55-71-2Zdravotnická výroba se zaměřením pro Jednoduché výrobní operace při výrobě všech druhů brýlových skel a Jejich povrchové úpravy včetně celuloidových obrub a jejich montáží. Práce při přípravě a úpravě surovin, polotovarů i hotových výrobků ve výrobě farmaceutické, biologické a imunologické za použiti mechanických technologických operací, např. vážení, dávkování, mletí, briketování, dražování včetně manipulace a adjustace výrobků.1.9.19812422
01 brýlovou optiku H, D
02 farmaceutickou výrobu H, D
55-93-2Provoz zdravotnických zařízeníH, DPráce spojené s provozem zdravotnických zařízení např. desinfekce, jednoduché práce při obsluze nemocných a práce v rehabilitačních zařízeních.1.9.19812422
64 Ekonomika a organizace, obchod a služby
64-57-2Technické služby se zaměřením pro H, DMytí, mazání a konzervace silničních motorových vozidel. Příjem, značkování a manipulace s prádlem a praní prádla v pračkách s ručním ovládáním. Žehlení prádla ručně i na všech typech žehlících strojů, plisování a mandlování. Vyvolávání filmů svitkových i kinofilmů, včetně zhotovování fotokopií.1.9.19812422
01 autoservis
02 prádelny a čistírny
03 fotografii
64-58 2Služby v lázeňských a rekreačních zařízeních se zaměřením pro H, DPříprava a údržba ledové plochy. Údržba přístavních zařízení a lodí včetně půjčováni lodí a rekreačních potřeb. Příprava léčebných roztoků v lázních a provádění základních léčebných a rehabilitačních procesů (obklady, zábaly, šediny, ozařování horským sluncem, koupele atd.). Základní práce při pedikúře a manikúře, včetně změkčování kůže, masáže ruky a lakování nehtů.1.9.19812422
01 lázeňská zařízení
02 rekreační zařízení
64-59-2Obchodní provoz se zametením proH, DPráce spojené s manipulací a přepravou jednotlivých druhů zboží. Stánkový prodej zboží všeho druhu. Příprava baleného zboží včetně navazování a obsluhy výrobních linek. Jednoduché práce při aranžování zboží a výroba figurín ze sádry a plastů. Drobný prodej zboží při společenských akcích, prodej a výčep nápojů bez obsluhy hostů. Příprava surovin a polotovarů včetně manipulace s nimi při přípravě jídel a příprava jednoduchých jídel a teplých nápojů. Příprava směsí a surovin a manipulace s nimi v cukrářské výrobě. Příprava krémů, šlehačky a jednoduchých cukrářských výrobků.1.9.19812422
01 obchod
02 propagaci
03 společné stravování
85 Umění, užité uměním a rukodílná uměleckořemeslná výroba
85-81-2Scénická výrobaH, DZákladní manipulace, obsluha a drobná údržba osvětlovací a sdělovací techniky. Stavebně dekorační práce v ateliéru, exteriéru a na jevišti. Práce při přípravě, úpravě, opravách a manipulaci scénických kostýmu a jejich doplňků. Práce při obstarávání, přípravě a úpravě osobních a spotřebních filmových, televizních, divadelních či variet-nich rekvizit. Jednoduché práce při zpracováni kinematografických barevných a černobílých filmů a magnetických nosičů.1.9.19812422

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1980.


Ministr:

Vondruška v. r.

Přesunout nahoru