Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 183/1980 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociálním zabezpečení

Částka 45/1980
Platnost od 29.12.1980
Účinnost od 01.01.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

183

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1980

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociální zabezpečení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen

"státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 128 013 066 000 Kčs,

celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 128 013 066 000 Kčs,

(příloha č. 1).

(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy

a) dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve výši 58 730 000 000 Kčs,

b) finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:

neúčelové dotace ve výši 18 710 200 000 Kčs,

účelové subvence ve výši 20 142 100 000 Kčs

(příloha č. 2).

§ 2

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí zajistí vyjádření finančních údajů státního rozpočtu republiky stanovených tímto zákonem ve velkoobchodních cenách platných k 1. lednu 1981.

§ 3

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační a cenové změny, změny v souvislosti s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a úpravu neúčelových dotací a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly neúčelové dotace a účelové subvence stanoveny.


§ 4

Zákon České národní rady č. 117/1971 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů se mění v § 1 písm. c) takto:

"c) příspěvků na sociální zabezpečení podle zákonů uvedených pod písmeny a) a b) do státního rozpočtu České socialistické republiky. Příspěvek na sociální zabezpečení od organizací řízených národními výbory se však odvádí do rozpočtu řídícího národního výboru a příspěvek na sociální zabezpečení od výrobních a spotřebních družstev a jejich řídících orgánů do rozpočtu příslušného okresního národního výboru.".


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Erban v. r.

Adamec v. r.


Příloha 1

Celkový přehled státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmy Kčs
(v tisících)
Příjmy ze socialistického hospodářství 39 070 241
z toho: z hospodářství 33 843 172
z vědy a techniky 138 755
z peněžních a technických služeb 3 407 968
ze společenských služeb a činnosti 1 444 846
z obrany a bezpečnosti 235 500
Daně od obyvatelstva a poplatky 29 533 000
Ostatní příjmy 679 825
Dotace ze státního rozpočtu federace 58 730 000
Úhrn 128 013 068
VýdajeKčs
(v tisících)
Výdaje ústředně řízených organizací na
hospodářství24 776 803
vědu a techniku2 051 941
peněžní a technické služby společenské služby a činnosti2 309 781
pro obyvatelstvo54 863 384
obranu a bezpečnost3 553 000
správu1 605 857
Neúčelové dotace do rozpočtu národních výborů18 710 200
Účelové subvence do rozpočtů národních výborů20 142 100
Úhrn128 013 066

Příloha 2

Neúčelové dotace a účelové subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky

KrajNeúčelové
dotace
(v tis. Kčs)
Účelové
subvence
(v tis. Kčs)
Národní výbor hl. města Prahy4 123 7006 368 000
Středočeský1 518 9001 492 200
Jihočeský1 430 5001 165 600
Západočeský1 847 1001 187 700
Severočeský3 090 3003 120 800
Východočeský1 441 2001 567 100
Jihomoravský1 771 0002 703 200
Severomoravský3 487 5002 537 500
Úhrn18 710 20020 142 100
Přesunout nahoru