Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 182/1980 Sb.Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981

Částka 45/1980
Platnost od 29.12.1980
Účinnost od 01.01.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

182

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1980

o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Základním cílem státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981 (dále jen "státní plán republiky") je zabezpečit další plynulý a proporcionální rozvoj národního hospodářství, především zvyšováním efektivnosti a kvality veškeré práce, a na tomto základě dosáhnout další zkvalitnění úrovně uspokojování hmotných a kulturních potřeb obyvatelstva a upevnění jeho sociálních jistot.

§ 2

(1) Hlavní úkoly státního plánu republiky jsou:

a) dosáhnout v České socialistické republice růstu národního důchodu o 2,2 % a převážnou část jeho přírůstku (94,6 %) krýt růstem společenské produktivity práce;

b) plánovaný růst národního důchodu zabezpečit odpovídajícím rozvojem jednotlivých odvětví; přitom v odvětvích řízených vládou České socialistické republiky zvýšit průmyslovou výrobu o 1,9 %, stavební výrobu o 3,1 % a zemědělskou výrobu o 1,9 %;

c) zabezpečit další posilování úlohy vědy a výzkumu, koncentraci výzkumné a vývojové základny na řešení rozhodujících úkolů rozvoje národního hospodářství a na zvýšení technickoekonomické úrovně výroby a kvality výrobků;

d) zabezpečit dodávky do tržních fondů tak, aby se postupně zlepšovala jejich sortimentní skladba ve vztahu k požadavkům obyvatelstva;

e) zabezpečovat dodávky pro vývoz tak, aby se maximálně přispělo ke krytí dovozních potřeb; aktivní účastí orgánů České socialistické republiky prohlubovat socialistickou ekonomickou integraci s členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci;

f) zabezpečit maximální hospodárnost ve spotřebě surovin a materiálů, paliv, energie a pohonných hmot, jejich co nejvyšší zhodnocování ve výrobě a všestranné podmínky pro snížení energetické a materiálové náročnosti výroby;

g) vytvářet podmínky pro důslednější zvyšování kvality, technické úrovně a provozní spolehlivosti vyráběné produkce, pro vyšší zavádění inovací výrobků a zavádění nových žádaných výrobků;

h) zdroje investic pro odvětví řízená vládou České socialistické republiky v rozsahu zhruba 61 mld Kčs důsledně zaměřit na dokončování staveb a uvádění kapacit do provozu, soustředit je na modernizaci a rekonstrukci vybraných základních prostředků a na zabezpečování společenských priorit;

i) pokračovat důsledněji v odměňování podle výsledků práce;

j) rozvoj jednotlivých oblastí republiky zaměřit na další růst jejich ekonomické základny v souladu s potřebami jednotné československé ekonomiky.

(2) Pro realizaci všech úkolů státního plánu republiky je nezbytné důsledně využívat opatření přijatých ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství po roce 1980.

§ 3

Vláda České socialistické republiky může v souvislosti s přípravou státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1981 až 1985 provést úpravy státního plánu republiky, i když se tím odchýlí od ukazatelů uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b).


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Erban v. r.

Adamec v. r.

Přesunout nahoru