Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 180/1980 Sb.Zákon o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace

Částka 45/1980
Platnost od 29.12.1980
Účinnost od 01.01.1981
Zrušeno k 10.05.1990 (166/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

180

ZÁKON

ze dne 16. prosince 1980

o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Zřizuje se Federální úřad pro tisk a informace.

§ 2

Federální úřad pro tisk a informace je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast tisku a jiných informačních prostředků.

§ 3

Federální úřad pro tisk a informace

a) navrhuje vládě Československé socialistické republiky zásady státní politiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků a zabezpečuje její jednotné provádění a koordinaci;

b) provádí registraci periodického tisku celospolečenského významu;

c) zajišťuje ochranu důležitých státních zájmů v tisku a jiných informačních prostředcích celospolečenského významu;

d) rozhoduje o dovozu a rozšiřování zahraničního periodického tisku vytištěného nebo rozmnoženého v cizině, o rozšiřování zahraničního periodického tisku vytištěného nebo rozmnoženého v Československé socialistické republice zahraničním vydavatelem nebo na jeho příkaz, jakož i o rozšiřování zpravodajství zahraničních zpravodajských agentur;

e) rozhoduje o udělování souhlasu k výkonu funkce šéfredaktora osobami, které nejsou československými občany;

f) uděluje oprávnění organizacím, které mohou rozšiřovat vydavatelům periodický tisk. 1)

§ 4

Na působnost Federálního úřadu pro tisk a informace se vztahují obdobně ustanovení § 2 až 9, § 85 odst. 1 a § 86 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev.

§ 5

Předsedu Federálního úřadu pro tisk a informace jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění zákona č. 84/1968 Sb., zákona č. 127/1968 Sb. a zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 99/1969 Sb.

Přesunout nahoru