Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 18/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o sukcesi Bahamského společenství, Fidži, Lesothského království, Nauruské republiky, Svazijského království a Království Tonga do Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských z 11. listopadu 1924 a do Dodatkové úmluvy o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska z 15. února 1935

Částka 4/1980
Platnost od 21.02.1980
Účinnost od 21.02.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 23. listopadu 1979

o sukcesi Bahamského společenství, Fidži, Lesothského království, Nauruské republiky, Svazijského království a Království Tonga do Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských z 11. listopadu 1924 a do Dodatkové úmluvy o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska z 15. února 1935


Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských z 11. listopadu 1924 (č. 70/1926 Sb. z. a n.) a Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska z 15. února 1935 (č. 178/1935 Sb. z. a n.), jež byly rozšířeny na základě článku 14 Smlouvy o právní pomoci a článku 9 Dodatkové úmluvy na Bahamy, Basutsko, Fidži, Nauru, Svazijsko a Tongu jakožto tehdejší součásti Britské říše (č. 152/1938 Sb. z. a n.), platí v důsledku sukcese nadále mezi Československou socialistickou republikou a novými nezávislými státy, které vznikly na zmíněných územích, a to Bahamským společenstvím od 28. července 1977, Fidži od 10. října 1970, Lesothským královstvím od 4. října 1966, Nauruskou republikou od 31. ledna 1968, Svazijským královstvím od 6. září 1968 a Královstvím Tonga od 4. července 1970.

Dohody, týkající se sukcese nových nezávislých států do zmíněných smluv sjednané

- výměnou dopisu ministra zahraničních věcí Bahamského společenství ze 4. března 1977 a nóty Stálé mise Československé socialistické republiky při Organizaci spojených národů v New Yorku z 28. července 1977,

- výměnou dopisu ministra zahraničních věcí Fidži z 20. října 1971, nóty Vysokého komisaře pro Fidži v Londýně z 29. ledna 1973 a nóty velvyslanectví Československé socialistické republiky v Londýně z 13. listopadu 1972 a ze 4. listopadu 1974,

- výměnou nót ministerstva zahraničních věcí Lesothského království a velvyslanectví Československé socialistické republiky v Londýně z 19. února 1973 a z 25. října 1974,

- výměnou nót ministerstva zahraničních věcí Nauruské republiky a federálního ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky z 23. srpna 1978 a ze 13. března 1979,

- výměnou nót ministerstva zahraničních věcí Svazijského království a velvyslanectví Československé socialistické republiky v Lusace z 2. září 1970 a z 5. března 1971,

- výměnou dopisu ministra zahraničních věcí Království Tonga a nóty velvyslanectví Československé socialistické republiky v Londýně z 6. června 1973 a ze 14. listopadu 1974,

jsou uloženy v archívu federálního ministerstva zahraničních věcí.


Tímto se mění příslušná ustanovení vyhlášky ministrů zahraničních věcí a spravedlnosti č. 152/1938 Sb. z. a n.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

Přesunout nahoru