Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 179/1980 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1981

Částka 45/1980
Platnost od 29.12.1980
Účinnost od 01.01.1981
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

179

ZÁKON

ze dne 16. prosince 1980

o státním rozpočtu československé federace na rok 1981

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou 157 605 523 000 Kčs

celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou 157 605 523 000 Kčs

Celkový přehled státního rozpočtu československé federace je uveden v příloze.

(2) Z celkových výdajů státního rozpočtu federace činí:

A. Účelové dotace do státních rozpočtů republik

- České socialistické republice 32 495 835 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 20 105 059 000 Kčs

z toho:

I. dotace na vybrané investiční akce s dosahem pro celou federaci a další rozvoj republik

- České socialistické republice 9 655 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 6 582 300 000 Kčs

II. dotace na vybrané neinvestiční akce

- České socialistické republice 22 840 835 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 13 522 759 000 Kčs

v tom:

a) dotace na vybrané úkoly

- České socialistické republice 575 300 000 Kčs

b) dotace na družstevní bytovou výstavbu

- České socialistické republice 1 793 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 1 500 000 000 Kčs

c) dotace na individuální bytovou výstavbu

- České socialistické republice 770 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 550 000 000 Kčs

d) dotace na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě

- České socialistické republice 110 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 130 000 000 Kčs

e) dotace na státní programy technického rozvoje

- České socialistické republice 635 245 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 329 189 000 Kčs

f) vybrané druhy cenových dotací a intervencí

- České socialistické republice 17 922 700 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 10 192 100 000 Kčs

g) dotace na ekonomické nástroje v zahraničním obchodě

- Slovenské socialistické republice 282 800 000 Kčs

h) dotace na potřeby branné povahy včetně výzkumných a vývojových úkolů

- České socialistické republice 810 890 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 457 670 000 Kčs

i) dotace na odbornou přípravu zahraničních občanů dočasně zaměstnaných v čs. organizacích

- České socialistické republice 223 700 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 81 000 000 Kčs

B. Globální dotace

- České socialistické republice 26 234 165 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 22 734 941 000 Kčs

§ 2

Vláda Československé socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí zajistí vyjádření finančních údajů státního rozpočtu federace stanovených tímto zákonem ve velkoobchodních cenách platných k 1. lednu 1981; přitom zabezpečí vyrovnanost státního rozpočtu federace a státních rozpočtů republik.

§ 3

Vláda Československé socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné úkoly a limity státního rozpočtu federace, zejména v souladu se změnami státního plánu, změnami cenovými, organizačními, s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a při uvolňování prostředků z vládní rozpočtové rezervy. Těmito opatřeními nesmí být dotčena vyrovnanost státního rozpočtu federace.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Příloha

Celkový přehled státního rozpočtu československé federace

Příjmy (v tisících Kčs)
Příjmy ze socialistického hospodářství 157 184 693
z toho:
z hospodářství 144 465 900
z vědy a techniky 211 470
z peněžních a technických služeb 10 299 965
ze společenských služeb a činností 317 358
z obrany a bezpečnosti 1 890 000
Daně od obyvatelstva a poplatky65 000
Ostatní příjmy355 830
Úhrnem157 605 523
Výdaje(v tisících Kčs)
Výdaje federálních organizací na
hospodářství27 389 065
vědu a techniku3 988 250
peněžní a technické služby2 513 261
společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo1 744 727
obranu a bezpečnost18 384 400
správu2 015 820
Celkem58 035 523
Dotace ze státního rozpočtu federace do státních rozpočtů republik celkem101 570 000
Úhrnem157 605 523.
Přesunout nahoru