Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 125/1980 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví příslušnost obvodního soudu pro Prahu 6 pro trestní řízení konané podle čl. 10, 13, 14 a 15 Úmluvy o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany, a povinnost hradit náklady tohoto řízení československými občany

Částka 30/1980
Platnost od 19.09.1980
Účinnost od 25.09.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

125

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky

ze dne 30. července 1980,

kterou se stanoví příslušnost obvodního soudu pro Prahu 6 pro trestní řízení konané podle čl. 10, 13, 14 a 15 Úmluvy o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany, a povinnost hradit náklady tohoto řízení československými občany

Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 33 odst. 4 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a volbách soudců, ve znění vyhlášeném pod č. 19/1970 Sb. a podle § 152 odst. 3 tr. ř.:


§ 2

Odsouzení českoslovenští státní občané předaní do ČSSR k výkonu trestu podle Úmluvy jsou povinni za řízení konané před československými soudy hradit náklady řízení podle obecných předpisů. 1)


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 25. září 1980.


Ministr:

JUDr. Němec v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 152 trestního řádu.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 66/1980 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení.

Přesunout nahoru