Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 12/1980 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení

Částka 3/1980
Platnost od 15.02.1980
Účinnost od 01.03.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

12

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 3. ledna 1980,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb.:


Čl. I

Příloha k nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

1. Díl I č. 6 zní:

"6. s tekoucím kovem při vysokopecní výrobě surového železa a při výrobě surové ocele a ferroslitin v základní hutní prvovýrobě a v hutní výrobě neželezných kovů, antimonu, hliníku, mědi, olova a rtuti,".

2. Díl I č. 14 zní:

"14. v jaderné elektrárně v kontrolovaném pásmu jaderného reaktoru za hygienickou smyčkou a při obsluze cyklotronu a výzkumného reaktoru,".

3. Díl I č. 18 zní:

"18. v těžbě a při opracování kamene, při mletí a drcení křemene, křemence a živce, při formování žáruvzdorných výrobků, při úpravě keramických surovin v prostředí vysoké koncentrace agresivního fibroplastického prachu, nadměrně ohrožujícím pracující silikózou, a při zpracování osinku (azbestu) převážně suchou cestou v prostředí vysoké koncentrace azbestového prachu, nadměrně ohrožujícím pracující azbestózou,".

4. Díl I se doplňuje pododstavci č. 19 až 22, které zní:

"19. při výrobě fenyl-metylpyrazolonu,

20. při výrobě antiparazitních přípravků na bázi organických sloučenin fosforu,

21. při výrobě smolného koksu,

22. při výrobě anodové hmoty.".

5. V dílu II písm. A č. 4 ve čtvrtém pododstavci se za slovy "dolomitem a azbestem" vypouštějí slova "za vysokých teplot".

6. Díl II písm. A č. 6 se doplňuje pododstavcem, který zní:

"- svařování plazmatem;".

7. Díl II písm. B se na konci doplňuje pododstavcem, který zní: "- řidiči autocisteren přepravujících propan-butan.".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 1980.


Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru