Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c9/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 9/1979
Platnost od 21.05.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Československá komise pro atomovou energii

vydala na základě usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 11. ledna 1979 č. 6 podle ustanovení § 171 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 29. ledna 1979 čj. 161/1.1/Př./79 o vydání doplňku resortního seznamu zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, vydaného výnosem ze dne 10. října 1978 čj. 5862/1.1/Př./78 a uveřejněného pod č. 1/1978 v částce 7/1978 Zpravodaje federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR.

Výnos o vydání doplňku resortního seznamu nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1979 a je uveřejněn (se zřetelem na ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev) pod č. 3/1979 v částce 1/1979 shora uvedeného Zpravodaje.

Přesunout nahoru