Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c9/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 9/1979
Platnost od 21.05.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zemědělství a výživy, ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky

vydala v dohodě s Federálním cenovým úřadem, federálním ministerstvem financí, ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 14 odst. 4 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, v souladu s § 2 odst. 2 písm. b) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 138/1975 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, a § 54 odst. 3 písm. b) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 155/1976 Sb., a k provedení usnesení předsednictva vlády Československé socialistické republiky ze dne 12. 1. 1978 č. 1/1978 o zajištění úkolů v živočišné výrobě v 6. pětiletce a o dalších směrech jejího vývoje, směrnice ze dne 29. prosince 1978, čj. FM 041-1523/1978, pro poskytování subvence a příplatku u krav.

Těmito směrnicemi se upravují podmínky pro poskytování subvencí na nákup březích prvotelek při jejich mezioblastních přesunech a pro poskytování příplatku k nákupní ceně jatečné krávy po druhém otelení.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1979 a budou uveřejněny ve věstnících ministerstev zemědělství a výživy republik. Lze do nich nahlédnout zejména na ministerstvech zemědělství a výživy a u orgánů státního hospodářského řízení zemědělství (okresních a krajských zemědělských správ).

Přesunout nahoru