Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c8/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 8/1979
Platnost od 05.05.1979
Účinnost od 05.05.1979
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 19 odst. 1 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, výnos ze dne 15. ledna 1979 čj. 607/1979-301 o doplňkovém studiu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů.

Podle tohoto výnosu si mohou učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů v oboru učitelství pro II. stupeň (6.-9. ročník) základní devítileté školy doplnit ve stejné kombinaci aprobačních předmětů kvalifikaci pro střední školy. Výnos dále obsahuje ustanovení o délce a formě studia, o podmínkách přijetí ke studiu, o organizaci studia a o ukončení studia.

Výnos nabývá účinnosti dnem jeho registrace ve Sbírce zákonů; bude uveřejněn v časopise „Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SSR“, v sešitě 4 ze dne 30. dubna 1979, a lze do něho nahlédnout na všech vysokých školách.

Přesunout nahoru