Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c8/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 8/1979
Platnost od 05.05.1979
Účinnost od 05.05.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 19 odst. 1 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, výnos ze dne 15. ledna 1979 čj. 607/1979-301 o doplňkovém studiu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů.

Podle tohoto výnosu si mohou učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů v oboru učitelství pro II. stupeň (6.-9. ročník) základní devítileté školy doplnit ve stejné kombinaci aprobačních předmětů kvalifikaci pro střední školy. Výnos dále obsahuje ustanovení o délce a formě studia, o podmínkách přijetí ke studiu, o organizaci studia a o ukončení studia.

Výnos nabývá účinnosti dnem jeho registrace ve Sbírce zákonů; bude uveřejněn v časopise „Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SSR“, v sešitě 4 ze dne 30. dubna 1979, a lze do něho nahlédnout na všech vysokých školách.

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 19 ods. 1 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách úpravu z 23. novembra 1979 č. 16 784/1978-301, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 15. januára 1979 č. 607/1979-301 o doplňujúcom štúdiu učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov, registrovaná v čiastke 8/1979 Zb. Úpravou sa upresňuje ustanovenie o pracovných úľavách v tom zmysle, že na vykonanie záverečnej skúšky študujúcim v doplňujúcom štúdiu sa poskytuje dvadsať dní pracovného voľna. Úprava nadobúda účinnosť dňom jej registrácie v Zbierke zákonov. Úprava bude uverejnená vo Zvestiach Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SSR v zošite 4 z 30. apríla 1980. Do úpravy možno nazrieť na rektorátoch vysokých škôl Slovenskej socialistickej republiky

Přesunout nahoru