Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c8/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 8/1979
Platnost od 05.05.1979
Účinnost od 01.01.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

oznamuje, že usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 13. prosince 1978 číslo 369 bylo zrušeno usnesení vlády České socialistické republiky ze dne 15. dubna 1970 číslo 91, kterým byla schválena směrnice pro umísťování propouštěných vojáků z povolání, příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů a příslušníků Sboru nápravné výchovy a jejich přípravu pro zvolené občanské povolání, jejíž registrace byla oznámena ve Sbírce zákonů částka 13/1970.

Nová právní úprava byla provedena Zásadami pro umisťování propuštěných (uvolněných) příslušníků Sboru národní bezpečnosti v působnosti ministerstva vnitra České socialistické republiky, Sboru nápravné výchovy a pro zabezpečování úkolů orgánů České socialistické republiky při umísťování propuštěných vojáků z povolání Československé lidové armády, vojsk ministerstva vnitra a propuštěných (uvolněných) příslušníků Sboru národní bezpečnosti v působnosti ministerstva vnitra Československé socialistické republiky. Tyto zásady tvoří přílohu k usnesení vlády ČSR ze dne 13. prosince 1978 č. 369 a nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1979. Zásady byly zaslány všem ústředním orgánům ČSR, všem krajským národním výborům, Národnímu výboru hl. m. Prahy, okresním národním výborům, obvodním národním výborům a je možno do nich nahlédnout u odborů sociálních věcí a pracovních sil krajských národních výborů (Národního výboru hl. m. Prahy) a u odborů pracovních sil okresních národních výborů (obvodních národních výborů).

Přesunout nahoru