Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c7/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 7/1979
Platnost od 28.04.1979
Účinnost od 01.01.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústřední ředitel Československého rozhlasu

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 29. 9. 1978, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30. 1. 1976 o odměňování technickohospodářských pracovníků Čs. rozhlasu.

Výnosem se upravuje znění § 1, odstavec 2 (vztahuje se navíc na pracovníky ústředně řízených vzdělávacích zařízení), k § 3 se připojuje odstavec 4 (úprava základního platu pracovníkům mladším 45 let, kteří nemají požadované školní vzdělání), § 18 (poskytování příspěvků), k § 20 se připojují odstavce 8 a 9 (nástupní platy).

Dále se výnosem upravuje příloha č. 1 v části I (nomenklatura technickohospodářských funkcí), v části II (zásady pro členění organizací, vnitropodnikových útvarů a funkcí do velikostních skupin) a v části III (pracovní charakteristiky společných funkcí a pracovních činností) příloha č. 2 v části I (používání kvalifikačního katalogu technickohospodářských funkcí a pracovních činností), v části II (hodnocení školního vzdělání pro účely odměňování) a příloha č. 3 (platové tarify).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1979 a byl uveřejněn v Ústředním věstníku Čs. rozhlasu, částka 20/1978 pod poř. č. 45.

Přesunout nahoru