Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c7/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 7/1979
Platnost od 28.04.1979
Účinnost od 01.08.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústřední ředitel Československého rozhlasu

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 1. srpna 1978, kterým se mění výnos ze dne 16. listopadu 1967 o úpravě platových poměrů uměleckých pracovníků hudební oblasti Československého rozhlasu, ve znění výnosu ze dne 19. prosince 1968.

Výnosem se upravuje znění § 2, kde se za odstavec 2 vkládá odstavec 3 (zvýšení horní hranice měsíčních platových rozpětí pro dirigenty a členy SOČRu a pro členy Pěveckého sboru čs. rozhlasu) ; dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1978 a byl uveřejněn v Ústředním věstníku Čs. rozhlasu, částka 17/1978 pod poř. č. 38.

Přesunout nahoru