Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c7/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 7/1979
Platnost od 28.04.1979
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 01.07.1987 (36/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zemědělství a výživy

vydalo na základě § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 124/1976 Sb.) v dohodě s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj, ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky, ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, ministerstvem výstavby a techniky České socialistické republiky a ministerstvem výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky směrnici ze dne 22. listopadu 1978 čj. FM 015-900/1978 k zajištění jednotného postupu při odnímání zemědělské půdy zemědělské výrobě v chatových lokalitách a zahrádkových osadách.

Směrnice nabyla účinnosti dnem 1. 1. 1979 a byla publikována ve Věstníku MZVž ČSR, částka 1 z 2. ledna 1979, ročník XXVI, pod poř. č. 1/1979.

Do Věstníku MZVž ČSR lze nahlédnout v odboru legislativním a právním federálního ministerstva zemědělství a výživy.

Přesunout nahoru