Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c5/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 5/1979
Platnost od 29.03.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo na základě zmocnění § 85 odst. 1 a 2 zákoníku práce se souhlasem ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českého výboru Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství pod čj. SD/33-110/79 ze dne 22. ledna 1979 směrnice k nerovnoměrnému rozvržení pracovní doby v organizacích dopravy a silničního hospodářství řízených ministerstvem vnitra ČSR nebo národními výbory v České socialistické republice.

Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1979 a jsou uveřejněny v Dopravním a silničním zpravodaji v částce 3/79. Lze do nich nahlédnout v odborech dopravy krajských a okresních národních výborů, popřípadě na ministerstvu vnitra ČSR - Správě pro dopravu.

Přesunout nahoru