Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c5/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 5/1979
Platnost od 29.03.1979
Účinnost od 29.03.1979
Zrušeno k 01.01.1985 (o7/c22/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků školství a vědy výnos ze dne 4. ledna 1979 čj. 34 507/78-42 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výpočetních střediscích škol a výchovných zařízení spravovaných národními výbory, kterým přebírá výnos federálního statistického úřadu ze dne 15. července 1977 čj. 2951/77 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích výpočetní techniky v působnosti statistických úřadů, s odchylkami uvedenými v § 3 až 5 výnosu ministerstva školství.

Výnos nabývá účinnosti dnem, který určí ministerstvo školství České socialistické republiky, a je publikován ve Věstníku ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva kultury České socialistické republiky, v částce 2/1979.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s českým výborem Odborového svazu pracovníků školství a vědy výnos ze dne 23. června 1982 čj. 17 924 1982-42, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 4. ledna 1979 čj. 34 507/78-42 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výpočetních střediscích škol a výchovných zařízení spravovaných národními výbory, uveřejněný ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, sešit 2/1979 a oznámený v částce 5/1979 Sb. Výnos nabývá účinnosti dnem, který určí ministerstvo školství České socialistické republiky a bude publikován ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, sešit 7-8/1982. Do výnosu lze nahlédnout na všech školách, na odborech školství krajských a okresních národních výborů, popř. na ministerstvu školství České socialistické republiky.

Přesunout nahoru