Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c5/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 5/1979
Platnost od 29.03.1979
Účinnost od 01.04.1979
Zrušeno k 12.08.1992 (390/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo spojů

vydalo výnosem čj. 2700/1979-R/1 ze dne 22. ledna 1979 v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 22 zák. č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, předpis o zřizování, provazování a přechovávání amatérských rádiových stanic, který nabývá účinností dnem 1. dubna 1979.

Předpis upravuje použiti amatérských rádiových stanic, stanoví podmínky, za nichž lze udělit povolení ke zřízení a provozování amatérské rádiové stanice, druhy povolení a osvědčení, postup při povolovacím řízení a určuje příslušnost povolovacích orgánů.

Výnos je uveřejněn v částce 6 Věstníku federálního ministerstva spojů, do něhož lze nahlédnout u každé pošty.

Přesunout nahoru