Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c5/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 5/1979
Platnost od 29.03.1979
Účinnost od 01.01.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků ČSLA

1. výnos čj. 8276-81/5. odd. 1978 ze dne 14. prosince 1978, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany čj. 901-81/5-1975 ze dne 23. července 1975 o odměňování technickohospodářských pracovníků topografické služby Československé lidové armády, registrovaný v částce 13/1976 Sb.,

2. výnos čj. 8642-81/5-1978 ze dne 14. prosince 1978, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany čj. 900-81/5-1975 ze dne 23. července 1975 o odměňování dělníků kartografické a polygrafické výroby topografické služby Československé lidové armády, registrovaný v částce 13/1976 Sb.,

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 3. února 1962 čj. 1300-FS/5-1981, pozbyl platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 14. prosince 1978 čj. 8642-81/5-1978, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 23. července 1975 čj. 900-81/5-1975 o odměňování dělníků kartografické a polygrafické výroby topografické služby Československé lidové armády (reg. v částce 5/1979 Sb.).

3. výnos čj. 8720-81/5-1978 ze dne 20. prosince 1978, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany čj. 13015-81/5-1974 ze dne 24. října 1974 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany, registrovaný v částce 26/1975 Sb.,

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 1. února 1982 čj. 1400-FS/5-1981, pozbyl platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 20. prosince 1978 čj. 8720-81/5-1978, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 24. října 1974 čj. 13 015-81/5-1974 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 5/1979 Sb.).

4. výnos čj. 8750-81/5-1978 ze dne 20. prosince 1978, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany čj. 13016-81/5-1974 ze dne 29. listopadu 1974 o odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany, registrovaný v částce 26/1975 Sb.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 12. února 1982 čj. 1401-FS/5-1981, pozbyl platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 29. listopadu 1974 čj. 13 016-81/5-1974 o odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 26/1975 Sb.).

Výnosy nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1979.

Do výnosů lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru