Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c4/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 4/1979
Platnost od 06.03.1979
Účinnost od 01.01.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo paliv a energetiky

vydává podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 6 ze dne 7. prosince 1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Tímto výnosem se zrušují:

— výnos ministerstva paliv č. 14 ze dne 3. listopadu 1967 o vydání resortního seznamu zaměstnání zařazených do I. nebo II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení,

— výnos ministra č. 3 ze dne 13. července 1964, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání (povolání) v energetickém odvětví, zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení ve znění výnosu Ústřední správy energetiky č. 3 ze dne 23. května 1967, kterým se mění resortní seznam zaměstnání (povolání) v odvětví energetiky zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení a jeho dodatky,

— příkaz ředitele Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin č. 13 ze dne 16. července 1964 o nové úpravě sociálního zabezpečení a jeho doplňky,

— výnos Federálního výboru pro průmysl č. 3 ze dne 12. listopadu 1970, kterým se mění a doplňují seznamy zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení,

— výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 3 ze dne 17. prosince 1976, kterým se mění a doplňují seznamy zaměstnáni zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1979 a je k nahlédnutí na federálním ministerstvu paliv a energetiky, na generálních ředitelstvích koncernů a u všech organizací v působnosti tohoto ministerstva.

Federální ministerstvo paliv a energetiky vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 2 ze dne 29. prosince 1980 o změně a doplnění výnosu č. 6/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie (oznámený v částce 4/1979 Sbírky zákonů). V příloze tohoto výnosu se mění a doplňuje okruh zaměstnání zařazených do I. a II pracovní kategorie. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1981. Doba výkonu zaměstnání uvedených v příloze tohoto výnosu se hodnotí pro účely důchodového zabezpečení jako doba zaměstnání v I . popřípadě II. pracovní kategorii od počátku jejich prokázaného výkonu. Výnos je registrován ve Zpravodaji federálního ministerstva paliv a energetiky č. 3-4/1980 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu paliv a energetiky, v organizacích přímo řízených ministerstvem a na všech generálních ředitelstvích a organizačních jednotkách koncernů resortu paliv a energetiky.

Federální ministerstvo paliv a energetiky vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 8 ze dne 25. srpna 1982 o změně a doplnění výnosu č. 6/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosu č. 2/1980. Výnosem se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie. Výnos č. 8/1982 nabyl účinnosti dnem 1. září 1982. Je uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva paliv a energetiky č. 3/1982 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu paliv a energetiky, na generálních ředitelstvích koncernů, organizačních jednotkách a ředitelstvích přímo řízených organizací resortu paliv a energetiky.

Federální ministerstvo paliv a energetiky vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 4/1985 ze dne 23. prosince 1985 o změně a doplnění výnosu č. 6/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie (reg. v částce 4/1979 Sb.), ve znění výnosů č. 2/1980 (reg. v částce 10/1981 Sb.) a č. 8/1982 (reg. v částce 9/1983 Sb.). Výnosem se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie a stanoví doba, od které se výkon těchto zaměstnání hodnotí jako zaměstnání v I., popřípadě II. pracovní kategorii. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1986. Je uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva paliv a energetiky č. 4/1985 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu paliv a energetiky, na generálních ředitelstvích koncernů a jejich organizačních jednotkách a na ředitelstvích přímo řízených organizací resortu paliv a energetiky.

Federální ministerstvo paliv a energetiky vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 1/1987 ze dne 18. března 1987 o změně a doplnění výnosu č. 6/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie (reg. v částce 4/1979 Sb.), ve znění výnosů č. 2/1980 (reg. v částce 10/1981 Sb.), č. 8/1982 (reg. v částce 9/1983 Sb.) a č. 4/1985 (reg. v částce 7/1986 Sb.). Výnosem se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie a stanoví dobu, od které se výkon těchto zaměstnaní hodnotí jako zaměstnání v I., popřípadě II. pracovní kategorii. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1987. Je uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva paliv a energetiky č. 1/1987 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu paliv a energetiky, na generálních ředitelstvích koncernů a jejich organizačních jednotkách a na ředitelstvích přímo řízených organizací resortu paliv a energetiky.

Federální ministerstvo paliv a energetiky vydalo podle § 17 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 5/1988 ze dne 29. září 1988 o změně a doplnění výnosu č. 6/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie (registrovaný v částce 4/1979 Sb.), ve znění výnosů č. 2/1980 (registrovaný v částce 10/1981 Sb.), 8/1982 (registrovaný v částce 9/1983 Sb.), 4/1985 (registrovaný v částce 7/1986 Sb.) a 1/1987 (registrovaný v částce 5/1987 Sb.). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1988 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu paliv a energetiky, na generálních ředitelstvích a koncernových organizačních jednotkách koncernů, na ředitelstvích a vnitrních organizačních jednotkách státních podniků a na ředitelstvích přímo řízených organizací resortu. Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva paliv a energetiky č. 3/1988.

Přesunout nahoru