Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c4/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 4/1979
Platnost od 06.03.1979
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 10.12.1992 (557/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 32 odst. 1 a 3 a § 33 odst. 10 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 122/1978 Sb.) předpis „Peněžité dávky podle zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů“ ev. zn. Všeob. P-19 (práv.).

Předpis upravuje poskytování příspěvku za službu, platového vyrovnání, hodnostního platu a a odchodného vojákům z povolání propuštěným ze služebního poměru a stanoví podrobnosti o úmrtném.

Předpis nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1979. Tímto dnem pozbyl platnosti předpis „Poskytování příspěvku za službu, platového vyrovnání a odchodného“ ev. zn. Fin-6-2 (práv.) z roku 1969, registrovaný v částce 39/1969 Sb.

Do předpisu je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany a u místních vojenských správ.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo 1. doplněk předpisu „Peněžité dávky podle zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů“, evid. zn. Všeob-P-19(práv.), registrovaného v částce 4/1979 Sb. Doplněk upravuje poskytování odchodného vojákům z povolání propuštěným ze služebního poměru. Doplněk nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980. Do novelizovaného předpisu lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany a u místních vojenských správ.

Přesunout nahoru