Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o16/c4/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 4/1979
Platnost od 06.03.1979
Účinnost od 01.01.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Slovenský geologický úřad

vydal podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a slovenským výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos ze dne 30. srpna 1978 čj. 70/1487-7219/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Tento výnos platí pro organizace v působnosti Slovenského geologického úřadu

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1979. Byl uveřejněn ve Zpravodaji Slovenského geologického úřadu a lze do něho nahlédnout na Slovenském geologickém úřadu.

Slovenský geologický úrad vydal podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení úpravu č. 6/1983 z 15. III. 1983, ktorou sa mení a dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia tvoriaci prílohu úpravy Slovenského geologického úradu č. 70/1487-7219/1978 z 30. VIII. 1978 (reg. v čiastke 4/1979 Zb.). Úprava sa týka zaradenia geológov a geofyzikov, ktorí sledujú, riadia a kontrolujú vrtné práce pod zemou a geofyzikálny prieskum pod zemou, do I. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia. Úprava platí pre organizácie v pôsobnosti Slovenského geologického úradu. Úprava nadobudla účinnosť 1. aprílom 1983 a je uverejnená v Spravodajcovi Slovenského geologického úradu tvoriaceho prílohu Geologického průzkumu č. 3 z roka 1983. Možno do nej nazrieť na Slovenskom geologickom úrade a jeho podriadených organizáciách.

Přesunout nahoru