Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o14/c4/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 4/1979
Platnost od 06.03.1979
Účinnost od 06.03.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky

podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v dohodě se Slovenským statistickým úřadem vydalo výnos ze dne 6. listopadu 1978 čj. Z-11 010/1978-B/11 o zavedení Mezinárodní statistické klasifikace nemoci, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize.

Upravuje se používání podrobného seznamu nemocí, úrazů a příčin smrtí a jeho dodatkových klasifikací v trojciferných položkách, popřípadě ve čtyřciferných podpoložkách.

Zrušuje se výnos č. 19/1974 Věstníku MZ SSR o používání podrobného seznamu nemocí, úrazů a příčin smrti, uveřejněný též pod č. 3/1975 Ú. v. SSR a registrovaný v částce 14/1975 Sb.

Výnos je uveřejněn pod č. 15/1978 Ú. v. SSR a pod č. 26/1978 Věstníku MZ SSR a lze do něho náhlednout na ministerstvu zdravotnictví SSR, odborech zdravotnictví KNV a ONV a na ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru