Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o13/c4/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 4/1979
Platnost od 06.03.1979
Účinnost od 01.04.1979
Zrušeno k 01.01.1995 (266/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český báňský úřad a federální ministerstvo dopravy

vydaly společně podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon) a podle § 4 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, svými výnosy, a to: Český báňský úřad čj. 3939/19/1976 ze dne 12. května 1976 a federální ministerstvo dopravy čj. 16 275/1976 ze dne 13. července 1976 pravidla technického provozu pro důlní dráhy povrchových hnědouhelných dolů (PTP-D).

Tato pravidla platí pro důlní dráhy povrchových hnědouhelných dolů o rozchodu 900 mm a 1435 mm pro přepravu neveřejnou a pro jejich zařízení, jež jsou v úpravnách, briketárnách a jiných provozech a na nichž za železniční provoz odpovídají organizace podrobené hornímu zákonu.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1979.

Současně pozbývají platnosti Pravidla technického provozu pro důlní dráhy povrchových hnědouhelných dolů, vydaná společně výnosem Ústředního báňského úřadu čj. 6200/61 ze dne 5. září 1961 a ministerstva dopravy a spojů čj. 33 538/61-11 ze dne 29. září 1961 a registrovaná v částce 42/1962 Sb., Návěstní a dopravní předpisy pro důlní dráhy povrchových hnědouhelných dolů (D-D 1 a D-D2), uvedené v tomto registračním oznámení, byly mezitím nahrazeny příslušnými oborovými normami.

Do nových pravidel technického provozu lze nahlédnout u Českého báňského úřadu, u federálního ministerstva dopravy, u federálního ministerstva paliv a energetiky a u obvodních báňských úřadů v Mostě a Sokolově. Mimoto budou vydána jako zvláštní výtisk oddělením propagace a informací generálního ředitelství Hnědouhelné doly a briketárny, koncern, Sokolov.

Přesunout nahoru