Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c4/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 4/1979
Platnost od 06.03.1979
Účinnost od 01.01.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos č. 5/1978 ze dne 28. prosince 1978, kterým se mění výnos č. 2 ze dne 27. června 1973, o odměňování dělníků v organizacích stavební výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, ve znění výnosů č. 2/1974 ze dne 22. listopadu 1974, č. 2/1976 ze dne 22. července 1976 a č. 1/1978 ze dne 3. března 1978.

Výnos č. 5/1978 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979 v organizacích, pro něž platí výnos č. 2 ministerstva stavebnictví České socialistické republiky ze dne 27. června 1973, o odměňování dělníků v organizacích stavební výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, ve znění výnosů č. 2/1974 ze dne 22. listopadu 1974, č. 2/1976 ze dne 22. července 1976 a č. 1/1978 ze dne 3. března 1978. V ostatních organizacích nabývá účinnosti dnem, který určí ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky, a v organizacích řízených národními výbory v České socialistické republice dnem, který určí příslušný krajský národní výbor.

Výnos č. 5/1978 je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 2/1979) a lze do něho nahlédnout u organizací, jichž se týká, a u orgánů jim nadřízených.

Přesunout nahoru