Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c4/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 4/1979
Platnost od 06.03.1979
Účinnost od 01.01.1979
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 12/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 8. prosince 1978 čj. 24 300/1978-032, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979 a je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 1/1979. Tento výnos a resortní seznam jsou k nahlédnutí u všech organizací v působnosti federálního ministerstva dopravy.

Federální ministerstvo dopravy vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, výnos ze dne 10. ledna 1983 čj. 24 665/1982, kterým se doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie ze dne 8. prosince 1978 čj. 24 300/78 - 032. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1983 a je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 20/1983.

Federální ministerstvo dopravy a spojů vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, výnos ze dne 12 srpna 1988 čj. 14.830 88-020, kterým se doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie vydaný výnosem federálního ministerstva dopravy ze dne 8. prosince 1978 čj. 24.300/1978-032 (reg v částce 4/1979 Sb.), ve znění výnosu ze dne 10. ledna 1983 čj. 24.665/1982-0 32 (reg. v částce 32/1983 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 20. září 1988. Je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 18-19-20/1988 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy a spojů (odbor kádrový a personální).

Přesunout nahoru