Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c30/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 30/1979
Platnost od 29.12.1979
Účinnost od 29.12.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo průmyslu Slovenské socialistické republiky

v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, výnos č. 1/1979-E ze dne 1. února 1979 o zařazení zaměstnání pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení úpravu č. 3/80-E z 20. 2. 1980, ktorou sa mení a dopĺňa úprava č. 1/1979-E z 1. 2. 1979 o zaradení zamestnaní na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, registrovaná v čiastke 30/1979 Zbierky zákonov. Úpravou sa mení a dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie v súvislosti s dôchodkovým zabezpečením. Úprava nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jej vydaní v Zbierke zákonov. Úprava bola uverejnená vo Vestníku Ministerstva priemyslu SSR č. 5/4/1980 a možno do nej nahliadnuť na Ministerstve priemyslu Slovenskej socialistickej republiky a na útvaroch ekonomiky práce a miezd ním riadených organizácií.

Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky vydalo po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky podľa § 12 ods. 3 zák. č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení úpravu č. 1/81-E z 3. júla 1981, ktorou sa mení a dopĺňa úprava č. 1/1979 E z 1. 2. 1979 o zaradení zamestnaní na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, ktorá bola registrovaná v čiastke 30/1979 Zbierky zákonov, v znení úpravy č. 3/80-E z 20. 2. 1980 registrovanej v čiastke 20/1980 Zbierky zákonov. Úpravou sa dopĺňa príloha rezortného zoznamu o ďalšie zamestnania zaradené do I. a II. kategórie. Úprava nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jej vydaní v Zbierke zákonov ČSSR a bola zaslaná generálnym riaditeľstvám výrobných hospodárskych jednotiek a priamo riadeným organizáciám rezortu. Do úpravy možno nahliadnuť na Ministerstve priemyslu Slovenskej socialistickej republiky a na útvaroch ekonomiky práce a miezd ním riadených generálnych riaditeľstiev a priamo riadených organizácií.

Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky vydalo po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení úpravu č. 5/1981-E z 31. decembra 1981, ktorou sa mení a dopĺňa úprava č. 1/1979-E z. 1. februára 1979 o zaradení zamestnaní na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, registrovaná v čiastke 30/1979 Zb. v znení úpravy č. 3/1980-E z 20. februára 1980 registrovanej v čiastke 1/1982 Zb. Úpravou sa dopĺňa príloha rezortného zoznamu o ďalšie zamestnania zaradené do I. a II. kategórie. Úprava nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jej vydaní v Zbierke zákonov. Do úpravy možno nahliadnuť na Ministerstve priemyslu Slovenskej socialistickej republiky a na útvaroch ekonomiky práce a miezd organizácií rezortu.

Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení úpravu č. 1/1983-E z 12. 5. 1983, ktorou sa mení a dopĺňa úprava č. 1/1979-E z 1. februára 1979 o zaradení zamestnaní na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie, registrovaná v čiastke 30/1979 Zb. v znění úpravy č. 3/1980-E z 20. februára 1980 registrovanej v čiastke 1/1982 Zb. a úpravy č. 5/1981-E z 1. decembra 1981 registrovanej v čiastke 9/1982 Zb. Úpravou sa mení a dopĺňa príloha rezortného zoznamu o ďalšie zamestnania zaradené do I. a II. kategórie.
Úprava nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jej vydaní v Zbierke zákonov. Do úpravy možno nahliadnuť na Ministerstve priemyslu Slovenskej socialistickej republiky a na útvaroch ekonomiky práce a miezd organizácií rezortu.

Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky vydalo po dohode s Federálnym minísterstvom práce a sociálnych vecí a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení výnos č. 1/1987-E z 12. januára 1987, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 1/1979-E Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky z 1. februára 1979 o zaradení zamestnaní na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie registrovaná v čiastke 30/1979 Zb. v znení úpravy č. 3/1980-E z 20. februára 1980 registrovanej v čiastke 20/1980 Zb., v znení úpravy č. 1/1981-E z 3. júla 1981 registrovanej v čiastke 1/1982 Zb. Výnosom sa mení a dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie v súvislosti s dôchodkovým zabezpečením. Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov. Do výnosu možno nahliadnuť na Ministerstve priemyslu Slovenskej socialistickej republiky a na útvaroch ekonomiky práce a miezd organizácií rezortu.

Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom odborového zväzu pracovníkov chemického, papierenského, sklárskeho priemyslu a tlače vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení výnos č. 1/89-E z 20. 3. 1989, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva priemyslu SSR z 1. februára 1979 č. 1/1979-E o zaradení zamestnaní na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie registrovaná v čiastke 30/1979 Zb. v znení úpravy č. 3/1980-E z 20. 2. 1980 registrovanej v čiastke 20/1980 Zb., úpravy č. 1/1981-E z 3. 7. 1981 registrovanej v čiastke 9/1982 Zb., úpravy č. 1/1983-E s 12. 5. 1983 registrovanej v čiastke 10/1984 Zb. a výnosu č. 1/1987-E z 12. 1. 1987 registrovaného v čiastke 18/1987 Zb. Výnosom sa mení a dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie v súvislosti s dôchodkovým zabezpečením. Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov. Do výnosu možno nahliadnuť na Ministerstve priemyslu Slovenskej socialistickej republiky a na útvaroch ekonomiky práce a miezd organizácií rezortu.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, se zrušují:

1. výnos č. 106 býv. ministerstva spotřebního průmyslu ze dne 27. června 1964 uveřejněný ve Sbírce instrukcí ministerstva spotřebního průmyslu částka 32/27/1964-A v znění dodatku k resortnímu seznamu ze dne 7. června 1965, registrovaný v částce 30/1966 Sb., a výnos býv. ministerstva chemického průmyslu ze dne 10. srpna 1965 poř. č. 37/1967 Věstníku ministerstva chemického průmyslu, registrovaný v částce 30/1966 Sb., kterým byl vydán resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie, v znění výnosu býv. ministerstva chemického průmyslu č. 4 ze dne 20. května 1968, registrovaného v částce 25/1968 Sb., výnos býv. ministerstva chemického průmyslu č. 14/1968 ze dne 28. 12. 1968 registrovaný v částce 51/1968 Sb. a výnos býv. Federálního výboru pro průmysl č. 3 ze dne 12. listopadu 1970, registrovaný v částce 37/1970 Sb.

2. výnos ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 2/1977-E ze dne 14. června 1977 o zařazování zaměstnání do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, registrovaný v částce 23/1977 Sb.

Výnos nabývá účinnosti dnem uveřejnění oznámení o jeho vydání ve Sbírce zákonů.

Výnos byl uveřejněn v částce 1/1/1979 Věstníku ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky a lze do něj nahlédnout na ministerstvu průmyslu Slovenské socialistické republiky a na útvarech ekonomiky práce a mezd organizací resortu ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky.

Přesunout nahoru