Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c30/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 30/1979
Platnost od 29.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Zrušeno k 01.05.1992 (143/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 8. listopadu 1979 čj. 315-1731/79-7313 o odměňování odborných a administrativních pracovníků orgánů státní správy a některých dalších rozpočtových organizací.

Okruh orgánů a organizací, na které se výnos vztahuje, je uveden v § 1 výnosu. Výnos nabude účinnosti dnem 1. ledna 1980, s výjimkou § 11 (příplatek za znalost a používání cizích jazyků), který nabude účinnosti současně s vydáním nomenklatur funkcí a mzdových tarifů podle § 2 odst. 4 tohoto výnosu. Výnosem se zrušuje mimo jiné platnost vyhlášky č. 77/1966 Sb., o platovém řádu pro pracovníky orgánů státní správy.

Výnos byl rozeslán všem federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům ČSR a SSR a krajským národním výborům, u nichž lze do něho nahlédnout.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá zákona č. 1/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 315-1731/79-7313 o odměňování odborných a administrativních pracovníků orgánů státní správy a některých dalších rozpočtových organizací (reg. částka 30/1979 Sb.).

Přesunout nahoru