Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c3/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 3/1979
Platnost od 05.03.1979
Účinnost od 05.03.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky

podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí SSR a slovenským výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví vydalo výnos ze dne 25. července 1978 čj. Z-8328/1978-C/4, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Výnos platí pro zdravotnické organizace řízené ministerstvem zdravotnictví SSR a národními výbory ve Slovenské socialistické republice.

Výnos je uveřejněn pod č. 24/1978 Věstníku MZ SSR a lze do něho nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR odborech zdravotnictví KNV a ONV a na ústavech národního zdraví.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva vydalo úpravu z 28. októbra 1981 č. Z-7403/1981-C/4 o doplnení a zmene úpravy z 15. júla 1978 č. Z-8328/1978-C/4, ktorou sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených v zdravotníctve do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia, registrovanej v čiastke 3/1979 Zb. Úprava určuje ďalšíe pracovné činnosti, ktoré sa zaraďujú v reporte zdravotníctva na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie. Úprava nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia. Úprava je uverejnená pod č. 1/1982 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a možno do nej nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, odboroch zdravotníctva krajských a okresných národných výborov a na ústavoch národného zdravia.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva úpravu z 31. augusta 1984 č. Z-5927/1984-C/4 o doplnení úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 15. júla 1978 č. Z-8328/1978-C/4, ktorou sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených v zdravotníctve do I. do II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia, registrovaná v čiastke 3/1979 Zb., uverejnená pod č. 24/1978 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky. Úprava určuje ďalšie pracovné činnosti, ktoré sa zaraďujú v rezorte zdravotníctva na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie. Úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Uverejnená bude pod č. 30/1984 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Výkonným výborom Slovenského odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti výnos z 30. októbra 1990 o doplnení a zmene úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 15. júla 1978 č. Z-8328/1978-C/4, ktorou sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených v zdravotníctve do I. a II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia, registrovanej v čiastke 3/1979 Zb., v znení úpravy z 28. októbra 1981 č. Z-7403/1981-C/4, registrovanej v čiastke 12/1982 Zb., a úpravy z 31. augusta 1984 č. Z-5927/1984-C/4, registrovanej v čiastke 10/1985 Zb. Výnosom sa mení a dopĺňa zoznam zamestnaní a pracovných činností, ktoré sa zaraďujú v rezorte zdravotníctva na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie. Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1991 a bude uverejnený pod č. 13/1990 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno do neho nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a v ústavoch národného zdravia.

Přesunout nahoru