Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c3/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 3/1979
Platnost od 05.03.1979
Účinnost od 05.03.1979
Zrušeno k 01.10.1982 (o14/c32/1982 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a se slovenským výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 27. prosince 1978 čj. MH-1796/203/1978, kterým se doplňuje výnos ze dne 16. března 1978 čj. MH-497/203/1978 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích místního hospodářství (uveřejněný jako příloha k částce 10/1978 Provozního zpravodajství a registrovaný v částce 11/1978 Sb.).

Výnosem se doplňují přílohy č. 1 a 2 k výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích místního hospodářství.

Výnos nabývá účinnosti dnem uveřejnění tohoto oznámení ve Sbírce zákonů.

Výnos bude uveřejněn v Provozním zpravodajství; lze do něho nahlédnout na odborech místního hospodářství krajských národních výborů a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru