Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c3/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 3/1979
Platnost od 05.03.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 27. prosince 1978 čj. 25 055/78-Va/3, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1979 a bude uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, ročník 1979.

Do výnosu lze nahlédnout v ministerstvu kultury České socialistické republiky, odborech kultury KNV (NVP) a ONV, v kulturních organizacích výrobního a výrobně obchodního charakteru, národním podniku Supraphon, vydavatelství Českého hudebního fondu Panton, Čs. cirkusech a varieté, Národním divadle, Národním muzeu, Výzkumném ústavu zvukové, obrazové a reprodukční techniky, zoologických zahradách, krajských a okresních střediscích státní památkové péče a ochrany přírody, správách jeskyní a v krajských, okresních, městských a místních muzeích s preparátorskou a konzervátorskou dílnou.

Přesunout nahoru