Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c3/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 3/1979
Platnost od 05.03.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDANÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 17. ledna 1979 čj. 31-62/79-7503 o úpravě poskytování mzdy a náhrady mzdy pracovníkům v souvislosti s mimořádnými opatřeními v zásobování palivy a energií v I. čtvrtletí 1979.

Výnosem se upravuje poskytování mzdy a náhrady mzdy při přerušení nebo zastavení práce, přesun pracovní doby, poskytování pracovního volna a převedení pracovníků na jinou práci v téže nebo jiné organizaci v důsledku mimořádných opatření.

Výnos se vztahuje na všechny organizace. Nabyl účinnosti dnem 18. ledna 1979 a platí do 31. března 1979 s výjimkou ustanovení § 3 odst. 1 a § 4 odst. 2, které pozbývají platností dnem 30. září 1979.

Výnos byl rozeslán všem federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republiky ČSR a SSR a krajským národním výborům, u nichž lze do něho nahlédnout.

Přesunout nahoru