Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c29/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 29/1979
Platnost od 27.12.1979
Účinnost od 27.12.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo opatření ze dne 10. září 1979 čj. VVS/1-283/1979, kterým se podle § 10 zákona SNR č. 130/1970 Sb., o územním členění Slovenské socialistické republiky vyhlašuje seznam obcí tvořících jednotlivé okresy a kraje Slovenské socialistické republiky.

Seznam, který tvoří přílohu k opatření, obsahuje všechny změny názvů obcí a jejich částí a území obcí provedené do 31. prosince 1979.

Opatřeni bude uveřejněno v Ústředním věstníku Slovenské socialistické republiky; lze do něho nahlédnout na ministerstvu vnitra Slovenské socialistické republiky.

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky vydalo opatrenie z 30. januára 1980 č. VVS/1-54/1980, ktorým sa podľa § 10 zákona SNR č. 130/1970 Zb. o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky vyhlasujú zmeny územia obcí a zmeny názvov obcí a ich častí vykonané v Slovenskej socialistickej republike v roku 1979. Opatrenie obsahuje aj údaje o zriadení jedného miestneho národného výboru pre viac obcí. Opatrením sa dopĺňa a mení zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy a kraje Slovenskej socialistickej republiky vyhlásený opatrením Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 10. novembra 1979 č. VVS/1-283/1979 uverejneným v čiastke 7 Ú. v. SSR a registrovaným v čiastke 29/1979 Zb. Opatrenie bude uverejnené v Ústrednom vestníku Slovenskej socialistickej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej socialistickej republiky.

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky vydalo opatrenie z 5. augusta 1980 č. VVS/1-348/1980, ktorým sa podľa § 10 zákona SNR č. 130/1970 Zb. o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky vyhlasujú zmeny územia obcí a zmeny názvov obcí a ich častí vykonané v Slovenskej socialistickej republike v prvom polroku 1980. Opatrenie obsahuje aj údaje o zriadení jedného miestneho národného výboru pre viac obcí. Opatrením sa mení a dopĺňa zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy a kraje Slovenskej socialistickej republiky vyhlásený opatrením Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 10. novembra 1979 č. VVS/1-283/1979 uverejneným v čiastke 7/1979 Ú. v. SSR a registrovaným v čiastke 29/1979 Zb. v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 30. januára 1980 č. VVS/1-54/1980 uverejnenom v čiastke 1/1980 Ú. v. SSR a registrovanom v čiastke 10/1980 Zb. Opatrenie bude uverejnené v čiastke 8/1980 Ústredného vestníka Slovenskej socialistickej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej socialistickej republiky.

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky vydalo opatrenie z 21. januára 1981 č. VVS/1-44/1981, ktorým sa podľa § 10 zákona SNR č. 130/1970 Zb. o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky vyhlasujú zmeny územia obcí a zmeny názvov obcí a ich častí vykonané v Slovenskej socialistickej republike v druhom polroku 1980. Opatrenie obsahuje aj údaj o novom územnom členení mesta Košíc. Opatrením sa mení a dopĺňa zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy a kraje Slovenskej socialistickej republiky vyhlásený opatrením Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 10. novembra 1979 č. VVS/1-283/1979 uverejneným v čiastke 7/1979 Ú. v. SSR a registrovaným v čiastke 29/1979 Zb. v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 30. januára 1980 č. VVS/1-54/1980 uverejneného v čiastke 1/1980 Ú. v. SSR a registrovaného v čiastke 10/1980 Zb. a opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 5. augusta 1980 č. VVS/1-348/1980 uverejneného v čiastke 8/1980 Ú. v. SSR a registrovaného v čiastke 43/1980 Zb. Opatrenie je uverejnené v čiastke 3 Ústredného vestníka Slovenskej socialistickej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej socialistickej republiky.

Přesunout nahoru