Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c29/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 29/1979
Platnost od 27.12.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo financí České socialistické republiky

v dohodě s ministerstvem vnitra ČSR, Českou plánovací komisí, ministerstvem výstavby a techniky ČSR a Českým statistickým úřadem

vydalo podle § 39 odst. 2 zákona ČNR č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, pod čj. 38/24 700/1979 dne 14. listopadu 1979 „Směrnice pro rozpočtování a financování dodávek, prací a služeb souvisejících s budováním a realizací automatizovaného informačního systému národních výborů v České socialistické republice“, které nabyly účinnosti dnem 1. prosince 1979.

Předpisem se zrušují tyto dřívější „Pokyny k jednotnému financování automatizovaného informačního systému hospodářství národních výborů“ vydané v roce 1976 ministerstvem financí ČSR pod čj. 122/27 473/76 a uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/1977.

Předpis bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 14/1979, v příloze časopisu Národní výbory č. 51/1979, vdávaného ministerstvem vnitra ČSR, a byl rozeslán ústředním orgánům ČSR a krajským národním výborům v ČSR (NVP) pod čj. 38/24 325/79.

Do předpisu lze nahlédnout v samostatném odd. 38 - resortní racionalizace a automatizace na ministerstvu financí ČSR, Praha 1, Letenská 15.

Přesunout nahoru